Schietlood

Home

De 'Stichting Steunfonds Jeugd' werd opgericht in 1988 - als voortzetting van de Stichting Steunfonds Kinderverzorging (1953) - en stelt zich ten doel het ondersteunen, zowel financieel als anderszins, van activiteiten en/of projecten op het gebied van de zorg voor jongeren tot 18 jaar en hun leefomgeving.

Werkwijze

De SSJ beperkt haar activiteiten geografisch tot Rotterdam en omstreken. Steunaanvragen worden doorgaans gehonoreerd indien het om een eenmalige bijdrage gaat, de aanvraag voorziet in een relevante doelstelling en duidelijke begroting en de omvang van de steun een bedrag van € 1.000,- niet overschrijdt. Incidenteel kan hiervan afgeweken worden.

Projecten

De 'Stichting Steunfonds Jeugd' heeft in de afgelopen jaren een groot aantal projecten gesteund waaronder bijvoorbeeld het faciliteren van avondbezoek aan Diergaarde Blijdorp voor chronisch zieke en gehandicapte kinderen en realisatie van een kinderopera door de Jeugdtheaterschool in Hoogvliet.

Uw steun

Maak het werk van de SSJ mogelijk door uw gift op rekening 50 44 48 153 t.n.v. 'Stichting Steunfonds Jeugd'.